Üritused

AEGEE korraldab aastaringselt üle Euroopa tudengitele rahvusvahelisi üritusi, Eesti siseselt korraldame ka vaid Tallinna liikmetele üritusi ja kokkusaamisi. Üritused on formaalsed kui ka mitte formaalsed nagu suveülikoolid, talve-, aastavahetuse- ja muud üritused. Formaalsetest üritustest võib nimetada workshop’e, liikmete erinevad koolitused, projektid ja palju muud. Igaüks teeb oma eesmärgi ja meelepärase valiku, kuid üks on kindel, iga ürituse lõppedes on tutvusringkonda lisandunud palju toredaid sõpru.

Suurimas rahvusvahelised üritused:

AGORA

Suveülikoolid

 

Me:

  • korraldame tudengiüritusi
  • osaleme rahvusvahelistes projektides (nt. Euroopa keskkonnapäeva tähistamine)
  • võtame osa üle-Euroopalistest koolitusprogrammidest (nt. AEGEE European School’id)
  • koolitame oma liikmeid Eestis (nt. LTC, NWM)
  • vahetame infot nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil (nt. temaatilised postiloendid)
  • toome Euroopa tudengid Tallinnasse (nt. iga-aastane suveülikool, muud AEGEE üritused)
  • viime oma liikmed Euroopasse (nt. osalemine AEGEE üldkogudel ja suveülikoolides üle Euroopa)
  • tutvustame oma ja tutvume teiste kultuuridega (nt. noortevahetusprojektid teiste AEGEE haruorganisatsioonidega)
  • töötame välja uusi projekte ja teostame neid
  • kohtume mitu korda kuus ja tunneme elust rõõmu

Meie varem korraldatud suuremad üritused:

Sponsorid:

s1s2

s3s4

s5s6

s7

s8

 

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>