Suveülikool

Mis on suveülikool?

Suveülikool (SU) on üks AEGEE populaarsematest projektidest, mis toimub juba aastast 1988, pakkudes igal suvel juunist oktoobrini ligi 90 erinevat üritust ja hõlmates 240 AEGEE haruorganisatsiooni üle Euroopa. Sellesse on kaasatud kuni 5000 tudengit rohkem kui 40 Euroopa riigist, Portugalist Aserbaidžaanini, Soomest Maltani.

Suveülikoolid edendavad kultuurivahetust, vastastikkust arusaamist, keeleoskusi (ja selle tähtsust isiksuse arengus), aktiivset kodanikkonda, eemaldades rahvuslikud tasandid, saades üle eelarvamustest ja kasvatades Euroopa tunnetust.

Suveülikool on paljudele AEGEE aktiivsetele liikmetele lävepakk AEGEE-ellu – just seal avastavad paljud noored AEGEE võlu ja kogevad paljumainitud, kuid sõnades seletamatut AEGEE spirit’it.

Suveülikooli võlu võib mõneti ehk seletada asjaoluga, et selles osalejad ei tunne end mitte turistide, vaid sõpradena. Suveülikooli minnes võib unustada igavad turismibrošüürid ja -reisid ning valmistuda tõeliseks kultuurikogemuseks kohalike AEGEE-laste abil. Umbes kaks nädalat kestva suveülikooli lõpuks on osalejad lisaks kultuurikogemusele rikkamad ka paljude uute sõprade võrra.

Ometi ei ole AEGEE suveülikooli puhul tegu tavalise õppimisega: pigem toimub seal teadmiste omandamine läbi aktiivse tegutsemise: suveülikool annab võimaluse suhelda noortega erinevatest riikidest ning saada teadmisi külastatud maa kultuurist ja elanikest.

kk

 

Suveülikoolide tüübid:

Keelekursus (Language Course)

 • Kestus: 2 nädalat
 • Keeletunnid: vähemalt 16 tundi
 • Hind: max. 70 Eurot/nädalas**
 • Lisaks keeletundidele toimuvad ka ekskursioonid, tutvumine kohaliku maa ja kultuuriga, meelelahutusprogramm

Keelekursus+ (Language Course Plus)

 • Kestus: 2-4 nädalat*
 • Keeletunnid: vähemat 20 tundi professionaalsete õpetajate abiga
 • Hind: max. 90 Eurot/nädalas**
 • Lisaks keeletundidele toimuvad ka ekskursioonid, tutvumine kohaliku maa ja kultuuriga, meelelahutusprogramm

Suvekursus (Summer Course)

 • Kestus: 2-4 nädalat*
 • Loengud/töötoad: pigem praktiline kui teoreetiline õppimine toimub vähemalt 10 tunni jooksul
 • Hind: max. 70 Eurot/nädalas**
 • Suvekursuse teemad võivad olla väga erinevad. Põhiliselt keskendutakse ühele konkreetsele aspektile kohalikust kultuurist. Teemade seas on mõneks näiteks äri, keskaeg, ajalugu, sport, seiklus, veemaailm, mütoloogia, kirjandus, muusika, film, fotograafia ja mängud

Suvekursus+ (Summer Course Plus)

 • Kestus: 2-4 nädalat*
 • Loengud/workshopid: vähemalt 20 tundi professionaalsete juhendajate abil
 • Hind: max. 90 Eurot/nädalas**
 • Suvekursuse süvendatud vorm keskendub mingile konkreetsele teemale ning seda toetab kohalik ülikool. Näiteks on põhjalikumalt võimalik tegeleda spordi, tantsimise, Euroopa õigussüsteemi uurimise või ellujäämiskursustega

Reisiv suveülikool (Travelling SU ehk TSU)

 • Kestus: 2-4 nädalat*
 • Hind: max. 90 Eurot/nädalas***
 • vähemalt kahe AEGEE haruorganisatsiooni poolt organiseeritavad reisivad suveülikoolid on kõige populaarsemad. Seda tüüpi suveülikooli eesmärk on tutvustada osalejatele erinevaid elustiile, kultuure ja vaatamisväärsusi, peatudes vähemalt neljas erinevas kohas. Teoreetilisi kursusi selle suveülikooli raames tavaliselt ei toimu.

*enamasti kestab suveülikool 2 nädalat
** kõikide suveülikoolide puhul on hinna sisse arvatud majutus, vähemalt üks soe eine päevas ja õppe- ning sotsiaalprogramm, enamikes projektides lisaks ka hommikusöök ja muu programmiline tegevus
*** reisiva suveülikooli puhul kuulub hinna sisse lisaks eelpool nimetatule ka reisikulud erinevate paikade vahel, kõik programmiliste vaatamisväärsuste, muuseumide jms külastustasud

NB! Sõidukulud riiki, kus suveülikool toimub, tasub osavõtja ise.

 

Soovid osaleda?

Kandideerimisprotsess:

 • kandidaat leiab kuni 3 talle sobivat suveülikooli kõigi sel aastal toimuvate suveülikoolide seast, mille kirjeldused asuvad internetis www.aegee.org/su
 • kandidaat saab elektrooniliselt esitada kuni 3 avaldust vabalt valitud suveülikoolidesse
 • kohalik haruorganisatsioon kinnitab oma liikmete avaldused
 • arvutiprogramm valib esitatud avalduste seast välja 1 (nn eelvalik), arvestades avalduste hulka, soo ja rahvuse suhet erinevate suveülikoolide kohta ja kandidaat jätkab kandideerimist suveülikooli
 • suveülikoolide organiseerijatele esitatakse nende suveülikooli kandideerinud ja eelvaliku läbinud avaldused ja neis sisalduvate motivatsioonikirjade põhjal, arvestades ka sugu, vanust, riiki ja rahvust, valivad korraldajad osavõtjad

AEGEE-Tallinna liikmed on reeglina saanud kõik soovitud suveülikoolidesse, kuna Eestist on võrreldes teiste riikidega alati võrdlemisi vähem kandidaate.

Suveülikooli kandideerimiseks on vaja:

 • astuda kohaliku AEGEE haruorganisatsiooni liikmeks*
 • tasuda suveülikooli kandideerimise tasu 2,50 € (AEGEE-Tallinn peab maksma iga kandideerija pealt 2,50 € AEGEE-Euroopale, et oleks võimalik finantseerida projekti jätkamist edaspidigi)
 • esitada läbi aegee.org/suavaldus kandideerimiseks meelepärasesse suveülikooli ja kirjutada hea motivatsioonikiri

*AEGEE-Tallinnaga liitumiseks on vaja täita liikmeankeet ja tasuda poolaastamaks 10eur

Kõigi sellel aastal toimuvate suveülikoolide kirjeldused ja palju muud informatsiooni suveülikooli projekti kohta leiad aadressilt: www.aegee.org/su

k

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga