• Toetajad
 • Kontakt
 • Suveülikoolidesse kandideerimine on avatud
  Suveülikoolidesse saab kandideerida kuni 24. aprilli südaööni
  Slide # 3
  Slide # 4
  Slide # 5
   

  Suveülikooli tüübid

  Keelekursus (Language Course)

  • Kestus: 2 nädalat
  • Keeletunnid: vähemalt 16 tundi
  • Hind: max. 70 Eurot/nädalas**
  • Lisaks keeletundidele toimuvad ka ekskursioonid, tutvumine kohaliku maa ja kultuuriga, meelelahutusprogramm

  Keelekursus+ (Language Course Plus)

  • Kestus: 2-4 nädalat*
  • Keeletunnid: vähemat 20 tundi professionaalsete õpetajate abiga
  • Hind: max. 90 Eurot/nädalas**
  • Lisaks keeletundidele toimuvad ka ekskursioonid, tutvumine kohaliku maa ja kultuuriga, meelelahutusprogramm

  Suvekursus (Summer Course)

  • Kestus: 2-4 nädalat*
  • Loengud/töötoad: pigem praktiline kui teoreetiline õppimine toimub vähemalt 10 tunni jooksul
  • Hind: max. 70 Eurot/nädalas**
  • Suvekursuse teemad võivad olla väga erinevad. Põhiliselt keskendutakse ühele konkreetsele aspektile kohalikust kultuurist. Teemade seas on mõneks näiteks äri, keskaeg, ajalugu, sport, seiklus, veemaailm, mütoloogia, kirjandus, muusika, film, fotograafia ja mängud

  Suvekursus+ (Summer Course Plus)

  • Kestus: 2-4 nädalat*
  • Loengud/workshopid: vähemalt 20 tundi professionaalsete juhendajate abil
  • Hind: max. 90 Eurot/nädalas**
  • Suvekursuse süvendatud vorm keskendub mingile konkreetsele teemale ning seda toetab kohalik ülikool. Näiteks on põhjalikumalt võimalik tegeleda spordi, tantsimise, Euroopa õigussüsteemi uurimise või ellujäämiskursustega

  Reisiv suveülikool (Travelling SU ehk TSU)

  • Kestus: 2-4 nädalat*
  • Hind: max. 90 Eurot/nädalas***
  • vähemalt kahe AEGEE haruorganisatsiooni poolt organiseeritavad reisivad suveülikoolid on kõige populaarsemad. Seda tüüpi suveülikooli eesmärk on tutvustada osalejatele erinevaid elustiile, kultuure ja vaatamisväärsusi, peatudes vähemalt neljas erinevas kohas. Teoreetilisi kursusi selle suveülikooli raames tavaliselt ei toimu.

  *enamasti kestab suveülikool 2 nädalat
  ** kõikide suveülikoolide puhul on hinna sisse arvatud majutus, vähemalt üks soe eine päevas ja õppe- ning sotsiaalprogramm, enamikes projektides lisaks ka hommikusöök ja muu programmiline tegevus
  *** reisiva suveülikooli puhul kuulub hinna sisse lisaks eelpool nimetatule ka reisikulud erinevate paikade vahel, kõik programmiliste vaatamisväärsuste, muuseumide jms külastustasud

  Kõik Suveülikoolid leiad suveülikoolide ametlikult koduleheküljelt: SUCT_2014_SUnset_cloudtag_withoutBG