Mis on AEGEE?

Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe ehk Euroopa Tudengite Foorum asutati 1985. aastal Pariisis. Poliitiliselt iseseisva, valitsusvälise ja mittetulundusliku ühendusena ootab AEGEE liikmeks astuma noori kõikidelt erialadelt. See on suurim interdistsiplinaarne tudengiorganisatsioon Euroopas, mis koondab 13 000 tudengit 161 linnast ja 40 riigist.

AEGEE püüdleb demokraatliku, mitmekesise ja piirideta Euroopa poole, mis on sotsiaalselt, majanduslikult ja poliitiliselt ühtne ning väärtustab noorte panust ühiskonnas.

AEGEE peakontor asub Brüsselis, kus töötab katuseorganisatsiooni AEGEE-Euroopa kuuest kuni seitsmest inimesest koosnev juhatus. Juhatusega koostöös tegutsevad komisjonid, mis täidavad organisatsiooni juhtimisega seotud ülesandeid. Fookusalade eesmärkide täitmiseks tegutsevad rahvusvahelise liikmeskonnaga töögrupid. Euroopa tasandi projektide läbiviimiseks moodustatakse samuti eraldi töögrupid. Kõigil liikmetel on võimalik liituda temaatiliste huvigruppidega, kus peetakse rahvusvahelises keskkonnas diskussioone ühiskonnas aktuaalsetel teemadel.

Visioon

AEGEE püüdleb demokraatliku, mitmekesise ja piirideta Euroopa poole, mis on sotsiaalselt, majanduslikult ja poliitiliselt lõimunud ning väärtustab noorte osalust selle ülesehitamisel ja arendamisel.

Missioon

AEGEE annab Euroopa üliõpilastele ja noortele võimaluse ühiskonnas aktiivselt osaleda. See loob ruumi dialoogiks ja õppimisvõimalusteks ning tegutseb nende esindajana otsustajate ees. Lisaks tugevdab AEGEE vastastikust mõistmist ja lähendab Euroopat noortele.