Juhatus

Meie juhatusse saab kuuluda kuni 6 liiget, kes organisatsiooni tööd igapäevaselt koordineerivad. Aastast aastasse on väljakujunenud 3 kindlat postitsiooni: president, peasekretär ja finantssekretär. Lisaks neile on veel kuni 3 korralist juhatuse liiget.  Juhatusel on kombeks kohtuda vähemalt kord kuus, tihti ka sagedamini, arutamaks päevakajalisi küsimusi ja tehes tulevikuplaane, sh. tegevuskava mitmeks kuuks. Alates 2009. aastast valitakse juhatus ametisse pooleks aastaks. Varem kestis tööperiood aasta.  Töö on vabatahtlik ning selle eest palka ei maksta. Valimised toimuvad kohalikul üldkoosolekul sügisel ja kevadel. Spetsiifilised ülesanded on välja kujunenud aastate jooksul. Allpool on need lühidalt välja toodud.

 

Matis

Matis Joab

President: Matis Joab

Organisatsioon, mille liikmed teevad teoks oma lahedaid mõtteid, -avastavad pidevalt uusi paiku, tegevusi ja elamusi, -asetavad ennast väljapoole oma mugavustsooni, -arendavad ja teostavad ennast läbi nende samade organisatsioonide, -saavad endale meeletult uusi, lahedaid tuttavaid ja veedavad kõige selle juures väga mõnusalt aega.

Meil on väga lahe punt uusi liikemeid (lisaks muidugi ka vinget raudvara), kellest paljud pakatavad ideedest, aga ei julge alati initsiatiivi võtta, et oma häid mõtteid teoks teha, või ei tea kust otsast pihta hakata või kuidas teisi kaasa tõmmata. Usun, et olen õige inimene liikmeid julgustama, aitama, organiseerima, vajadusel utsitama ja motiveerima või ise initsiatiivi võtma.

Vastutab organisatsiooni toimimise eest, juhatab enamikke koosolekuid, kujundab mainet, esindab organisatsiooni erisugustel kohtumistel ja vastutab koos laekuriga finantsolukorra eest.

 

Aivar

Aivar Yorick

Peasekretär ja asepresident: Aivar Yorick

Olen AEGEE-Tallinnas aktiivselt tegutsenud pikalt, tänu millele on kuhjaga kogemusi ning hea ülevaade organisatsioonist nii kohalikul kui üle-euroopalisel tasandil. Juhatuse liikmena soovin parandada AEGEE nähtavust.

Tegelen dokumendihalduse, infovahetuse, protokollimise ja liikmete nimekirja korrastamisega.

 

 

Laekur: Anna-Marita Anderson

Anna-Marita

Anna-Marita Anderson

Olen üsnagi roheline AEGEE liige ning esialgu plaanisin vaid SUs osaleda, kuid kohtudes sügisel teiste toredate liikmetega, taipasin, et  tahaksin AEGEEga rohkem seotud olla. Laekuri positsioon annab mulle võimaluse lõpuks kusagil koolist õpitud tarkusi rakendada ning suurima heameelega teeksin seda sellise sümpaatse organisatsiooni hüvanguks nagu AEGEE-Tallinn seda on : ) Omalt poolt luban muidugi rahaasjad korras hoida ning toetada juhatust ja liikmeid oma parima nõu ja jõuga ükskõik millistes ettevõtmistes, mis meid ees ootavad.

Vastutab organisatsiooni rahaasjade eest, koostab majandusaruandeid, tegeleb sponsorite andmebaasi korrashoiuga.

 

 

 

 

Kätlin Oinus

Kätlin Oinus

Ürituste juht: Kätlin Oinus

Soovin, et kõik abielluvad inimesed suudaksid oma pulmas “jah” sõna ütelda sama kindlalt kui mina väljendada, kui palju armastan AEGEEd. Sel ametil on tugevaid paralleele minu õpitud eriala, rekreatsioonikorraldusega, mis on loomulikult minu kirg. Rahvusvaheline suhtlemine moodustab suure osa minu elustiilist. Mulle pakub huvi partneritega suhtlemine ning kultuuriprogrammi kokkupanek. Soovin olla hea tiimikaaslane kogu juhatusele ning anda oma panus organisatsiooni jätkusuutlikule arengule.

Vastutab ürituste informatsiooni eest. Hoiab silma peal nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel üritustel. Tänu temale teame, millistest rahvusvahelistest üritustest me osa saame võtta. Tema juurde võib pöörduda igasuguste küsimustega ürituste vallas.

 

2014 sügis – 2015 sügis

President: Matis Joab
Peasekretär ja asepresident: Aivar Yorick
Laekur: Anna-Marita Anderson
PR ja IT vastutaja: Cärolin Olluk
Ürituste juht ja HR vastutaja: Kätlin Oinus

2014 kevad – 2014 sügis

President: Annika Luure
Peasekretär ja PR vastutaja: Cärolin Olluk
Laekur: Kadri-Liis Kutser

2013 sügis – 2014 kevad

President: Annika Luure
Peasekretär: Lyn Morna
Laekur: Kadri-Liis Kutser
PR vastutaja: Cärolin Olluk

2013 kevad – 2013 sügis

President ja PR vastutaja: Annika Luure
Peasekretär ja asepresident: Cärolin Olluk
Laekur: Märt Erik

2012 sügis – 2013 kevad

President ja PR vastutaja: Annika Luure
Peasekretär ja asepresident: Cärolin Olluk
Laekur: Märt Erik

2012 kevad – 2012 sügis

President ja PR vastutaja: Annika Luure
Peasekretär ja asepresident: Elis Koido
Laekur: Märt Erik
Kohalike ürituste asjur: Kriss-Elin Rokk
Nõuandva juhatuse liige: Kadri Erit

2011 sügis – 2012 kevad

President ja välissuhete juht: Anni Korts-Laur
Peasekretär: Elis Koido
Laekur: Märt Erik
Euroopa & kohalike ürituste juht ja asepresident: Annika Luure

2011 kevad – 2011 sügis

President ja välissuhete juht: Anni Korts-Laur
Peasekretär ja asepresident: Kadri Erit
Laekur ja avalike suhete juht: Marin Lehtmets
Euroopa ja kohalike ürituste juht: Annika Luure

2010 sügis – 2011 kevad

President ja välissuhete juht: Jüri Kirpu
Peasekretär ja asepresident: Kadri Erit
Laekur: Farištamo Leis
Avalike suhete juht: Marin Lehtmets
Sisesuhete juht: Anni Korts-Laur

2010 kevad  2010 sügis

President: Jüri Kirpu
Peasekretär: Silja Paulus
Laekur: Griselda Rosenberg
Sisesuhted: Anni Korts-Laur
Suhted Euroopaga: Farištamo Leis
Avalikud Suhted: Tarmo Saluste

2009 sügis – 2010 kevad

President: Sirly Raavel
Peasekretär: Silja Paulus
Finantssekretär: Griselda Rosenberg
Sisesuhted: Triin Lehtmets
PR/IT: Tarmo Saluste

2009 kevad – 2009 sügis

President: Sirly Raavel
Peasekretär: Griselda Rosenberg
Finantssekretär: Silja Paulus
Sisesuhted: Kerti Kera

2008 sügis – 2009 kevad

President: Sirly Raavel
Peasekretär: Griselda Rosenberg
Finantssekretär: Madli Pindmaa
Sisesuhted: Maria Kree
Välissuhted: Greta-Carina Kanter

2007/2008

President: Kairi Püss
Peasekretär: Mariann Näär
Finantssekretär: Liisi Saart
Sisesuhted: Sirly Raavel
IT: Eleri Lamp

2006/2007

President: Kairi Püss
Peasekretär: Mariann Näär
Finantssekretär: Siiri Kiri
Sisesuhted: Jorma Helenurm
Välissuhted: Ilona Käsk

2005/2006

President: Kristjan Lepp
Finantssekretär: Kristo Tullus
Peasekretär: Kairi Püss
Juhatuse liikmed: Liisa Sõmersalu, Kristjan Puusild

2004/2005

President: Kristjan Puusild
Finantssekretär: Andi Binsol
Peasekretär: Aron Urb
Juhatuse liikmed: Kertu Pöial, Kristi Suur

2002/2004

President: Kätlin Kruus
Finantssekretär: Andi Binsol
Juhatuse liikmed: Anneli Looken, Lenno Uusküla, Grete Usin

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>