Kohalikud üritused

http://aegee-tallinn.ee/wp-content/uploads/2014/11/kod1-600x400.jpg

 

Me:

  • korraldame tudengiüritusi
  • osaleme rahvusvahelistes projektides (nt. World Cleanup Day, European Day of Languages)
  • võtame osa üle-Euroopalistest koolitusprogrammidest (nt. AEGEE European School’id)
  • koolitame oma liikmeid Eestis (nt. LTC, NWM)
  • vahetame infot nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil
  • toome Euroopa tudengid Tallinnasse (nt. korraldame Suveülikoole ja muud AEGEE üritused)
  • viime oma liikmed Euroopasse (nt. osalemine AEGEE üldkogudel ja suveülikoolides üle Euroopa)
  • tutvustame oma ja tutvume teiste kultuuridega (nt. noortevahetusprojektid teiste AEGEE haruorganisatsioonidega)
  • töötame välja uusi projekte ja teostame neid
  • kohtume mitu korda kuus ja tunneme elust rõõmu
http://aegee-tallinn.ee/wp-content/uploads/2019/09/IMG_20190112_180438-540x350.jpg

Local Training Course (LTC)

Local Training Course toimub 1-2 korda aastas ning on kõikidele liikmetele soovituslik. LTC eesmärk on tutvustada liikmetele AEGEE võimalusi, arendada liikmete oskusi olemaks organisatsioonis aktiivsed ja osavõtlikud.

LTC on kõigile tasuta.

Korraldame oma liikmetele ja külalistele üritusi, kokkusaamised ja koosolekud Tallinnas. Kohalikud üritused toimuvad kas eesti või inglise keeles olenevalt osavõtjate rahvusest. Ühtlasi võtame osa rahvusvahelistest üritustest ja korralame neid ise.

Eesolevad üritused leiad SIIT.

Jälgi meie tegemisi Facebookis ja Instagramis