Fookusalad 2020-2023

Kliimakriis

http://aegee-tallinn.ee/wp-content/uploads/2021/02/climate-300x300.png

 

AEGEE tõstab noorte teadlikkust kliimasoojenemisest ja kliimakriisist. Tegutseme jätkusuutliku eluviisi populariseerimise nimel.

Vaimne tervis

http://aegee-tallinn.ee/wp-content/uploads/2021/02/health-300x300.png

 

AEGEE toetab noorte vaimset heaolu ja aitab kaasa vaimse tervise küsimuste normaliseerimisele ning ühiskonnas kuuldavaks tegemisele.

Poliitiline aktivism

http://aegee-tallinn.ee/wp-content/uploads/2021/02/political-300x300.png

 

AEGEE annab noortele võimalused ja vahendid, et nad saaksid olla oma kogukonnas aktiivsed ühiskonnaliikmed.

Sotsiaalne võrdsus

http://aegee-tallinn.ee/wp-content/uploads/2021/02/social-300x300.png

 

AEGEE juurutab ühiskonnas sotsiaalset võrdsust, suurendades noorte teadlikkust päritolust, soost, seksuaalsest orientatsioonist ja erivajadustest tingitud diskrimineerimisest.