Fookusalad

Kodanikuharidus

http://aegee-tallinn.ee/wp-content/uploads/2019/09/civic-education-300x300.png

 

AEGEE panustab kodanikuhariduse arengusse noorte ühiskonnateadlikkuse tõstmisega. Seame kodanikuhariduse poliitilisse päevakorda.

 

Võrdõiguslikkus

http://aegee-tallinn.ee/wp-content/uploads/2019/09/equal-rights-300x300.png

 

AEGEE eesmärk on tuvastada sooidentiteedi ja seksuaalse orientatsiooni väljendamisega seotud diskrimineerimist ja reageerida sellele lähtuvalt intersektsionaalsest maailmapildist.

Euroopa kodakondsus

http://aegee-tallinn.ee/wp-content/uploads/2019/09/european-citizenship-300x300.png

 

AEGEE eesmärk on noorte kasvatamine aktiivseteks ja kriitilisteks kodanikeks. Selleks me harime noori Euroopa kultuuride mitmekesisuse ja Euroopa liidu eesmärkide vallas.

Noorte areng

http://aegee-tallinn.ee/wp-content/uploads/2019/09/youth-development-300x300.png

 

AEGEE eesmärk on pakkuda noortele võimalusi eripalgeliste oskuste saavutamiseks, mis edendavad nende isiklikku ja professionaalset arengut.