Mis on AEGEE?

AEGEE on üleeuroopaline tudengite organisatsioon, kuhu kuulub ligi 13 000 liiget, 209’st erinevast üliõpilaslinnast ja 40’st riigist.

AEGEE ehk Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe (eesti keeles: Euroopa Tudengite Keskliit) näol on tegu ühe suurima üliõpilasorganisatsiooniga Euroopas. Oleme apoliitiline ja mittetulunduslik organisatsioon, mis on avatud kõikide erialade tudengitele:) AEGEE viitab ka Egeuse merele (ingl. k. Aegean Sea), mille kaldailt – Kreekast – demokraatia kord alguse sai…

Visioon

Kultuurivahetus, aktiivne kodanikkond, kõrgharidus, rahu ja stabiilsus. AEGEE püüdleb ühtse, demokraatliku, mitmekülgse ja piirideta Euroopa poole, millel on defineeritud ja ühendatud jagatud väärtused ning mille tugevuseks on mitmekesisus, paljusus ja kirjusus. Väärtustame noorte osalemist oma arengus ning noorte osalemisele projektides, worshop’ides ja üritustel. Noortel inimestel põhinev võrgustik, kus täiustatakse üksteist ning liigume koos ühtsete huvide suunas.

Missioon – Euroopa noorte koostöö ja integratsiooni edendamine

Annab üliõpilastele ja noortele ideaalse platvormi isiklikuks ja professionaalseks arenguks, dialoogideks ja õppimisvõimalusteks. Pakub noortele nii riigi- kui ka kultuuride piire ületavaid kogemusi. AEGEE on võrgustik aktiivseteks kodanikualgatusteks igas eluvaldkonnas nii kohalikul kui ka Euroopa tasandil. Lisaks tugevdab vastastikku mõistmist ja toob Euroopa noortele lähemale.

Põhitegevused:

Kultuuridevaheline vahetus

Peamine eesmärk on kultuurivahetust noortelt noortele, meie liikmeteks on noored üle Euroopa erineva tausta, hariduse ja eesmärkidega. Aegee julgustab ja toetab noori reisima ja avastama teisi kultuure ja väärtusi, leidmaks sõpru teistest riikidest. Murrame stereotüüpe, tugevdame sallivust, ausust ja solidaarsust.

 

Isiklik areng ja mitteformaalne haridus

AEGEE pakub oma liikmetele enesearendamiseks mitteformaaset õppimisvõimalust. Osaleda koolitustel ja workshop’idel. Meie organisatsiooni aktiivsed noored saavad kogemusi ning oskusi kogu eluks juhtimises, suhtlemisoksuses, meeskonnatöös ja paljus muus.

 

 

Projektid

Noorte enda välja töötatud kohalikud ja rahvusvahelised projektid. Igal projektil on oma meeskond ja teema, projektide saab ühineda nii nende algusjärgus kui ka hiljem. Tegeletakse ja lahendatakse Euroopa probleemide ja väljakutsetega, luuakse noorte hulgas teadlikkust. Üliõpilased saava välja pakkuda oma seisukohti ning neid ellu viia. Projektide tulemuste mõju kajastub nii organisatsiooni siseselt kui ka väliselt. Ühed kuulsamad  koostööpartnerid on olnud näiteks: Mihhail  Mihhail Gorbatšov, Romano Prodi, Eric Forment, Vaclav Havel, Wolfgang Thierse.

Poliitika 

AEGEE kogub Euroopa üliõpilaste arvamusi ja esindab neid, näiteks läbi kampaaniate, konverentside. AEGEE suhtleb nii Euroopa NõukoguÜRO kui ka UNESCO ja paljude teisega. Lisaks annab AEGEE noortele ja üliõpilastele aimu kuidas Euroopa poliitika mõjutab nende elu ja mis võimalusi Euroopa Liit pakub.

 

Diskussioonid ja foorumid

 AEGEE’s leiavad Euroopa noored võimaluse arutada ja väljendada oma seisukohti, leida ühine keel ning koondada oma mõtted ühte. Igas meie tegevuses on kindlal kohal mõtete ja ideede vahetus, suurimad arutelud toimuvad konverentsidel, workshop’idel ja muidugi suurüritustel nagu AGORA ja EBM. Igal ühel on sõnaõigus, valik on sinu kas soovid kaasa rääkida või jääda kuulaja rolli.

Laialdasemalt teadaolevad saavutused:

  • Erasmus programmi loomine; paljudes riikides tegeleb AEGEE Erasmuse vahetusüliõpilastega ka praegu
  • Suveülikoolide projekt, mis toob kokku tuhanded vabatahtlikud, korraldamaks kõrgekvaliteedilist, sisukat ja samas odavat suvekursust, mis pakub osavõtjatele ainulaadset Euroopa-kogemust

AEGEE ja muu Euroopa:

  • Suhted nii Euroopa NõukoguÜROkui ka UNESCO ja paljude teisega.
  • Euroopa noorteühenduste katusorganisatsiooni European Youth Forum’i liige
  • Kuulsad koostööpartnerid: Mihhail Gorbatšov, Romano Prodi, Eric Forment, Vaclav Havel, Wolfgang Thierse

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>